LPEU/2021/767 COM(2021)759 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o digitalizácii justičnej spolupráce a prístupu k spravodlivosti v cezhraničných občianskych, obchodných a trestných veciach a o zmene určitých aktov v oblasti j...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)759
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/767
Dátum začiatku MPK: 03.06.2022
Dátum konca MPK: 16.06.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.12.2021
Ukončenie štádia: 17.01.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.01.2022
Ukončenie štádia: 18.01.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.01.2022
Ukončenie štádia: 02.06.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.06.2022
Ukončenie štádia: 17.06.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)