LPEU/2021/764 COM(2021)757 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1727 a rozhodnutie Rady 2005/671/SVV, pokiaľ ide o digitálnu výmenu informácií v prípadoch tero...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)757
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/764
Dátum začiatku MPK: 02.03.2022
Dátum konca MPK: 15.03.2022
Dátum ukončenia procesu: 17.05.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.12.2021
Ukončenie štádia: 07.01.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.01.2022
Ukončenie štádia: 12.01.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 12.01.2022
Ukončenie štádia: 02.03.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.03.2022
Ukončenie štádia: 16.03.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.03.2022
Ukončenie štádia: 17.05.2022