LPEU/2021/763 COM(2021)756 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje platforma spolupráce na podporu fungovania spoločných vyšetrovacích tímov a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1726

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)756
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/763
Dátum začiatku MPK: 21.04.2022
Dátum konca MPK: 04.05.2022
Dátum ukončenia procesu: 20.06.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.12.2021
Ukončenie štádia: 17.01.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.01.2022
Ukončenie štádia: 18.01.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.01.2022
Ukončenie štádia: 21.04.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.04.2022
Ukončenie štádia: 05.05.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.05.2022
Ukončenie štádia: 20.06.2022