LPEU/2021/76 COM(2021)47 Návrh ROZHODNUTIE RADY o predložení návrhu na zaradenie chlórpyrifosu do prílohy A k Štokholmskému dohovoru o perzistentných organických látkach v mene Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)47
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/76
Dátum ukončenia procesu: 23.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.02.2021
Ukončenie štádia: 09.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.02.2021
Ukončenie štádia: 12.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 12.02.2021
Ukončenie štádia: 23.03.2021