LPEU/2021/756 COM(2021)745 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade pre partnerstvo zriadenej Dohodou o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)745
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/756

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.11.2021
Ukončenie štádia: 30.11.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.11.2021
Ukončenie štádia: 02.12.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)