LPEU/2021/753 COM(2021)719 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa členské štáty poverujú ratifikovať v záujme Európskej únie Druhý dodatkový protokol k Dohovoru o počítačovej kriminalite o posilnenej spolupráci a sprístupňovaní elektronických dôkazov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)719
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/753
Dátum začiatku MPK: 03.03.2022
Dátum konca MPK: 16.03.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.11.2021
Ukončenie štádia: 26.11.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.11.2021
Ukončenie štádia: 26.11.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 26.11.2021
Ukončenie štádia: 03.03.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.03.2022
Ukončenie štádia: 17.03.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.03.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)