LPEU/2021/746 COM(2021)724 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa menia určité smernice, pokiaľ ide o zriadenie a fungovanie jednotného európskeho miesta prístupu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)724
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/746
Dátum začiatku MPK: 23.02.2022
Dátum konca MPK: 08.03.2022
Dátum ukončenia procesu: 11.03.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.11.2021
Ukončenie štádia: 02.02.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.02.2022
Ukončenie štádia: 04.02.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.02.2022
Ukončenie štádia: 22.02.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.02.2022
Ukončenie štádia: 09.03.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.03.2022
Ukončenie štádia: 11.03.2022