LPEU/2021/745 COM(2021)722 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/760, pokiaľ ide o rozsah oprávnených aktív a investícií, požiadavky na zloženie a diverzifikáciu portfólia, vypožičiavanie h...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)722
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: .
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/745
Dátum začiatku MPK: 20.04.2022
Dátum konca MPK: 26.04.2022
Dátum ukončenia procesu: 27.04.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.11.2021
Ukončenie štádia: 27.01.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.01.2022
Ukončenie štádia: 28.01.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.01.2022
Ukončenie štádia: 20.04.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.04.2022
Ukončenie štádia: 27.04.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 27.04.2022
Ukončenie štádia: 27.04.2022