LPEU/2021/740 Návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti a cielení politickej reklamy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)731
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Podľa uznesenia vlády SR č. 627/2013 o Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/740
Dátum začiatku MPK: 20.06.2022
Dátum konca MPK: 24.06.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.11.2021
Ukončenie štádia: 06.12.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.12.2021
Ukončenie štádia: 08.12.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.12.2021
Ukončenie štádia: 17.06.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.06.2022
Ukončenie štádia: 25.06.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)