LPEU/2021/739 COM(2021)717 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Hodnotiaca správa podľa článku 38 nariadenia č. 1141/2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)717
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/739

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.11.2021
Ukončenie štádia: 03.12.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.12.2021
Ukončenie štádia: 07.12.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)