LPEU/2021/735 COM(2021)915 OZNÁMENIE KOMISIE Posúdenie opatrení prijatých Rumunskom v reakcii na odporúčanie Rady z 18. júna 2021 s cieľom odstrániť nadmerný deficit verejných financií v Rumunsku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)915
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/735

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.11.2021
Ukončenie štádia: 07.12.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.12.2021
Ukončenie štádia: 08.12.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 08.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)