LPEU/2021/72 COM(2021)58 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Svetovom fóre Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov pre harmonizáciu predpisov o vozidlách, pokiaľ ide o ná...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)58
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/72
Dátum ukončenia procesu: 18.02.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.02.2021
Ukončenie štádia: 08.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.02.2021
Ukončenie štádia: 08.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.02.2021
Ukončenie štádia: 18.02.2021