LPEU/2021/719 COM(2021)707 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)707
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/719
Dátum ukončenia procesu: 06.12.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.11.2021
Ukončenie štádia: 22.11.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.11.2021
Ukončenie štádia: 25.11.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.11.2021
Ukončenie štádia: 06.12.2021