LPEU/2021/714 COM(2021)708 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Náš odpad, naša starosť: preprava odpadu v čistom a obehovejšom hospodárstve

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)708
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/714
Dátum ukončenia procesu: 28.01.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.11.2021
Ukončenie štádia: 19.11.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.11.2021
Ukončenie štádia: 22.11.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.11.2021
Ukončenie štádia: 28.01.2022