LPEU/2021/713 COM(2021)699 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Stratégia EÚ v oblasti pôdy do roku 2030 Využívanie prínosov zdravej pôdy v prospech ľudí, ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)699
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/713
Dátum ukončenia procesu: 12.07.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.11.2021
Ukončenie štádia: 06.12.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.12.2021
Ukončenie štádia: 07.12.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.12.2021
Ukončenie štádia: 12.07.2022