LPEU/2021/707 COM(2021)693 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa menia smernice 1999/62/ES, 1999/37/ES a smernica (EÚ) 2019/520, pokiaľ ide o poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry vozidlami

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)693
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/707

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.11.2021
Ukončenie štádia: 16.11.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.11.2021
Ukončenie štádia: 22.11.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 22.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)