LPEU/2021/697 COM(2021)682 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE COSME Program pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP na obdobie 2014 – 2020 Monitorovacia správa za rok 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)682
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/697
Dátum ukončenia procesu: 08.12.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.11.2021
Ukončenie štádia: 08.11.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.11.2021
Ukončenie štádia: 11.11.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.11.2021
Ukončenie štádia: 08.12.2021