LPEU/2021/695 COM(2021)681 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2018/593, pokiaľ ide o trvanie a rozsah pôsobnosti odchýlky od článkov 218 a 232 smernice 2006/112/ES

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)681
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/695
Dátum ukončenia procesu: 14.12.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.11.2021
Ukončenie štádia: 08.11.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.11.2021
Ukončenie štádia: 11.11.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.11.2021
Ukončenie štádia: 14.12.2021