LPEU/2021/694 COM(2021)676 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o finančných nástrojoch, rozpočtových zárukách, finančnej pomoci a podmienených záväzkoch Situácia k 31. decembru 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)676
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/694
Dátum ukončenia procesu: 21.01.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.11.2021
Ukončenie štádia: 10.11.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.11.2021
Ukončenie štádia: 15.11.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.11.2021
Ukončenie štádia: 21.01.2022