LPEU/2021/693 COM(2021)673 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 32 k Dohode o EHP o finančných úpravách na vykonávanie článku 82

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)673
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/693
Dátum ukončenia procesu: 02.12.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.11.2021
Ukončenie štádia: 08.11.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.11.2021
Ukončenie štádia: 11.11.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.11.2021
Ukončenie štádia: 02.12.2021