LPEU/2021/665 COM(2021)950 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Stav energetickej únie v roku 2021 – Prispievanie k plneniu cieľov Európskej zelenej dohody a k obno...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)950
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/665
Dátum ukončenia procesu: 03.02.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.10.2021
Ukončenie štádia: 08.12.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.12.2021
Ukončenie štádia: 08.12.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.12.2021
Ukončenie štádia: 03.02.2022