LPEU/2021/663 COM(2021)667 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na zasadnutí zmluvných strán Dohovoru o ochrane Stredozemného mora pred znečistením („Barcelonský dohovor“) k prijatiu rozhodnutia, ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)667
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/663
Dátum ukončenia procesu: 28.01.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.10.2021
Ukončenie štádia: 08.11.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.11.2021
Ukončenie štádia: 11.11.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.11.2021
Ukončenie štádia: 28.01.2022