LPEU/2021/66 COM(2021)46 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV, o činnosti siete EURES v období od júla 2018 do júna 2020 Predložená v súlade s článkom 33 nariadenia (EÚ) 2016/589

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)46
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/66

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.02.2021
Ukončenie štádia: 04.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.02.2021
Ukončenie štádia: 08.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 08.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)