LPEU/2021/656 COM(2021)637 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Osobitnom výbore pre colné otázky a uľahčenie obchodu a v Osobitnom výbore pre zemepisné označenia a obchod s vínom a liehovinami, ktoré sa zriaďujú Dohodou o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej, v súvislosti s prijatím rokovacieho poriadku Osobitného výboru pre colné otázky a uľahčenie obchodu a rokovacieho poriadku Osobitného výboru pre zemepisné označenia a obchod s vínom a liehovinami

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)637
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/656

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.10.2021
Ukončenie štádia: 20.10.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.10.2021
Ukončenie štádia: 25.10.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 25.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)