LPEU/2021/652 COM(2021)649 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE podľa článku 16 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/953 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vy...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)649
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/652

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.10.2021
Ukončenie štádia: 21.10.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.10.2021
Ukončenie štádia: 26.10.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)