LPEU/2021/65 COM(2021)44 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Európsky plán na boj proti rakovine

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)44
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/65
Dátum ukončenia procesu: 02.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.02.2021
Ukončenie štádia: 07.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.02.2021
Ukončenie štádia: 08.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.02.2021
Ukončenie štádia: 02.03.2021