LPEU/2021/648 JOIN(2021)27 SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Väčšia angažovanosť EÚ za mier, udržateľnosť a prosperitu v Arktíde

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2021)27
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/648
Dátum ukončenia procesu: 15.11.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.10.2021
Ukončenie štádia: 19.10.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.10.2021
Ukončenie štádia: 22.10.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.10.2021
Ukončenie štádia: 15.11.2021