LPEU/2021/647 *COM(2021)633 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU o činnosti a konzultáciách koordinačnej skupiny na zabránenie mučeniu uvedenej v článku 31 nariadenia (EÚ) 2019/125 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno pou...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)633
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: S ohľadom na druh aktu EÚ si dovoľujeme gestorstvo určiť len vo vzťahu k MH SR, ktoré je orgánom štátnej správy v danej oblasti v súlade so zákonom č. 474/2007 Z. z. o obchodovaní s tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie v znení neskorších predpisov. Takto navrhnuté určenie vychádza zo zaužívanej praxe, keďže rovnako bolo určené gestorstvo aj v prípade LPEU/2019/490.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/647
Dátum ukončenia procesu: 16.11.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.10.2021
Ukončenie štádia: 19.10.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.10.2021
Ukončenie štádia: 19.10.2021
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.10.2021
Ukončenie štádia: 19.10.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.10.2021
Ukončenie štádia: 22.10.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.10.2021
Ukončenie štádia: 16.11.2021