LPEU/2021/645 COM(2021)636 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o vykonávaní stratégie EÚ pre mládež (2019 – 2021)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)636
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/645

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.10.2021
Ukončenie štádia: 14.10.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.10.2021
Ukončenie štádia: 18.10.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)