LPEU/2021/640 COM(2021)630 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Taliansku [v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES] povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu dane z elektriny priamo dodávanej plavidlám kotviacim v prístave, iným ako súkromným športovým plavidlám

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)630
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/640

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.10.2021
Ukončenie štádia: 13.10.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.10.2021
Ukončenie štádia: 18.10.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)