LPEU/2021/64 COM(2021)42 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní nariadenia (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)42
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/64
Dátum ukončenia procesu: 26.02.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.02.2021
Ukončenie štádia: 04.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.02.2021
Ukončenie štádia: 08.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.02.2021
Ukončenie štádia: 26.02.2021