LPEU/2021/639 COM(2021)628 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o preskúmaní uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)628
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/639
Dátum ukončenia procesu: 02.11.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.10.2021
Ukončenie štádia: 13.10.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.10.2021
Ukončenie štádia: 18.10.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.10.2021
Ukončenie štádia: 02.11.2021