LPEU/2021/637 COM(2021)642 OPRAVNÝ LIST č. 1 K NÁVRHU VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU NA ROK 2022 Predbežné financovanie pobrexitovej adaptačnej rezervy Pokračujúca humanitárna pomoc pre utečencov v Turecku a mimo neho Aktualizácia odhadovaných ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)642
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/637
Dátum ukončenia procesu: 21.01.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.10.2021
Ukončenie štádia: 02.11.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.11.2021
Ukončenie štádia: 04.11.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.11.2021
Ukončenie štádia: 21.01.2022