LPEU/2021/634 COM(2021)622 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná monitorovacia správa o vykonávaní programu na podporu štrukturálnych reforiem na rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)622
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/634
Dátum ukončenia procesu: 15.12.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.10.2021
Ukončenie štádia: 11.10.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.10.2021
Ukončenie štádia: 14.10.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.10.2021
Ukončenie štádia: 15.12.2021