LPEU/2021/615 COM(2021)590 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o správe o migrácii a azyle

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)590
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/615
Dátum ukončenia procesu: 20.10.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.09.2021
Ukončenie štádia: 12.10.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.10.2021
Ukončenie štádia: 15.10.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.10.2021
Ukončenie štádia: 20.10.2021