LPEU/2021/613 COM(2021)591 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Obnovený akčný plán EÚ proti prevádzačstvu migrantov (2021 – 2025)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)591
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/613
Dátum ukončenia procesu: 25.11.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.09.2021
Ukončenie štádia: 12.10.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.10.2021
Ukončenie štádia: 15.10.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.10.2021
Ukončenie štádia: 25.11.2021