LPEU/2021/612 COM(2021)587 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou, ako aj protokolu o vykonávaní uvedenej dohody

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)587
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/612

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.09.2021
Ukončenie štádia: 30.09.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.09.2021
Ukončenie štádia: 30.09.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 30.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)