LPEU/2021/6 COM(2021)3 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV DRUHÝ VÝHĽAD PRE ČISTÉ OVZDUŠIE

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)3
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/6
Dátum ukončenia procesu: 12.02.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.01.2021
Ukončenie štádia: 08.01.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.01.2021
Ukončenie štádia: 12.01.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 12.01.2021
Ukončenie štádia: 12.02.2021