LPEU/2021/592 COM(2021)579 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa uplatňuje všeobecný systém colných preferencií a zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)579
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/592
Dátum ukončenia procesu: 20.04.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.09.2021
Ukončenie štádia: 24.09.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.09.2021
Ukončenie štádia: 24.09.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.09.2021
Ukončenie štádia: 20.04.2022