LPEU/2021/590 COM(2021)596 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, HOSPODÁRSKEMU A FINANČNÉMU VÝBORU A VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ Správa o európskom nástroji dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (n...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)596
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/590
Dátum ukončenia procesu: 15.12.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.09.2021
Ukončenie štádia: 14.10.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.10.2021
Ukončenie štádia: 18.10.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.10.2021
Ukončenie štádia: 15.12.2021