LPEU/2021/59 COM(2021)36 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o predĺžení trvania účinku práv Spoločenstva k odrodám rastlín v prípade druhu špargľa a skupín druhov cibuľky kvetov, drobné ovocie na drevinách a okrasné dreviny

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)36
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/59

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.02.2021
Ukončenie štádia: 03.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.02.2021
Ukončenie štádia: 08.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 08.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)