LPEU/2021/561 COM(2021)750 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Správa o strategickom výhľade za rok 2021 Kapacita EÚ a jej sloboda konať

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)750
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/561
Dátum ukončenia procesu: 19.10.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.09.2021
Ukončenie štádia: 21.09.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.09.2021
Ukončenie štádia: 23.09.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.09.2021
Ukončenie štádia: 19.10.2021