LPEU/2021/560 COM(2021)544 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o činnosti výborov počas roka 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)544
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/560
Dátum ukončenia procesu: 26.09.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.09.2021
Ukončenie štádia: 09.09.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.09.2021
Ukončenie štádia: 10.09.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 10.09.2021
Ukončenie štádia: 26.09.2021