LPEU/2021/557 COM(2021)538 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE 14. FINANČNÁ SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o EURÓPSKOM POĽNOHOSPODÁRSKOM ZÁRUČNOM FONDE ROZPOČTOVÝ ROK 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)538
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/557

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.09.2021
Ukončenie štádia: 07.09.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.09.2021
Ukončenie štádia: 08.09.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 08.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)