LPEU/2021/555 COM(2021)532 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na siedmom zasadnutí zmluvných strán Aarhuského dohovoru, pokiaľ ide o veci ACCC/C/2008/32 a ACCC/C/2015/128 týkajúce sa dodržiavania dohovoru

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)532
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/555
Dátum ukončenia procesu: 01.10.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.09.2021
Ukončenie štádia: 03.09.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.09.2021
Ukončenie štádia: 03.09.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.09.2021
Ukončenie štádia: 01.10.2021