LPEU/2021/554 COM(2021)534 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v rámci Dohovoru o ochrane morského prostredia oblasti Baltského mora („Helsinský dohovor“) k prijatiu odporúčania na zmenu časti II prílohy III k uvedenému dohovoru

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)534
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/554
Dátum ukončenia procesu: 27.09.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.09.2021
Ukončenie štádia: 03.09.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.09.2021
Ukončenie štádia: 03.09.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.09.2021
Ukončenie štádia: 27.09.2021