LPEU/2021/553 COM(2021)535 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE týkajúca sa článku 7 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 2271/96 („nariadenie o blokovaní“)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)535
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/553
Dátum ukončenia procesu: 08.09.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.09.2021
Ukončenie štádia: 03.09.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.09.2021
Ukončenie štádia: 03.09.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.09.2021
Ukončenie štádia: 08.09.2021