LPEU/2021/547 COM(2021)495 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Osobitnom výbore pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva a justičnú spoluprácu zriadenom Dohodou o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej, pokiaľ ide o predĺženie lehoty uvedenej v článku 540 ods. 3 Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (Prüm), počas ktorej si možno so Spojeným kráľovstvom vymieňať profily DNA a odtlačky prstov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)495
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/547

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.08.2021
Ukončenie štádia: 30.08.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.08.2021
Ukončenie štádia: 02.09.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)