LPEU/2021/546 COM(2021)493 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Hodnotenie ex post projektu Európske hlavné mestá kultúry na rok 2019 (Plovdiv a Matera)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)493
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/546

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.08.2021
Ukončenie štádia: 29.08.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.08.2021
Ukončenie štádia: 02.09.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)