LPEU/2021/543 COM(2021)492 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade pre spoluprácu zriadenej Dohodou o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)492
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/543
Dátum ukončenia procesu: 26.09.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.08.2021
Ukončenie štádia: 31.08.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.08.2021
Ukončenie štádia: 03.09.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.09.2021
Ukončenie štádia: 26.09.2021